Privacy policy

Uw persoonsgegevens worden door (KLEDING LIBOT BVBA 
- Stationsstraat 36 - 3600 Genk –libot@skynet.be - +32 89352204) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op libot@skynet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x